Resources
Plasmid Files

pSecTag2 C

Mammalian expression vector for the secretion of C-terminally 6xHis-tagged proteins. For other reading frames, use pSecTag2 A or pSecTag2 B.

To see this sequence with restriction sites, features, and translations, please download
 SnapGene or the free  SnapGene Viewer.

pSecTag2 C.dna
Map and Sequence File:    Download    Open   
Sequence Author:  Thermo Fisher (Invitrogen)
Download Free Trial Get SnapGene Viewer


SgrDI (5165) SspI (5048) Acc113I - BmcAI - ScaI - ZrmI (4724) BpvUI - Ple19I - PvuI (4614) Acc16I - AviII - FspI - NsbI (4466) AhdI - AspEI - BmeRI - DriI - Eam1105I (4244) BspLU11I - PciI - PscI (3351) BspQI - LguI - PciSI - SapI (3235) BssNAI - Bst1107I - BstZ17I (2972) BsaMI - BsmI - Mva1269I - PctI (2920) FseI - RigI (2612) BglII (12) MfeI - MunI (161) Bpu10I (180) Bsp68I - BtuMI - NruI - RruI (208) MluI (228) AhlI - BcuI - SpeI (249) FauNDI - NdeI (484) AsuNHI - NheI (895) BmtI - BspOI (899) SfiI (977) HindIII (1005) Acc65I - Asp718I (1011) KpnI (1015) BamHI (1023) AleI - OliI (1032) EcoRI (1043) PstI (1052) Eco32I - EcoRV (1055) CciNI - NotI (1070) PaeR7I - PspXI - Sfr274I - SlaI - XhoI (1076) Bsp120I - DraII - EcoO109I - PspOMI (1084) ApaI (1088) MssI - PmeI (1159) BbsI - BpiI - BpuAI - BstV2I (1370) AatI - Eco147I - PceI - SseBI - StuI (2206) AspA2I - AvrII - BlnI - XmaJI (2207) BalI - MlsI - MluNI - MscI - Msp20I (2339) SgrAI (2450) AjiI - BmgBI - BtrI (2470) pSecTag2 C 5167 bp