Resources
Plasmid Files

pcDNA™3.1/His B

Mammalian vector for expressing proteins with a cleavable N-terminal 6xHis tag. For other reading frames, use pcDNA™3.1/His A or pcDNA™3.1/His C.

To see this sequence with restriction sites, features, and translations, please download
 SnapGene or the free  SnapGene Viewer.

pcDNA3.1 His B.dna
Map and Sequence File:    Download    Open   
Sequence Author:  Thermo Fisher (Invitrogen)
Download Free Trial Get SnapGene Viewer


SgrDI (5513) SspI (5396) Acc113I - BmcAI - ScaI - ZrmI (5072) BpvUI - Ple19I - PvuI (4962) AhdI - AspEI - BmeRI - DriI - Eam1105I (4592) BspLU11I - PciI - PscI (3699) BssNAI - Bst1107I - BstZ17I (3320) BsaMI - BsmI - Mva1269I - PctI (3268) PfoI (3123) AsuII - Bpu14I - Bsp119I - BspT104I - BstBI - Csp45I - NspV - SfuI (3030) CpoI - CspI - RsrII - Rsr2I (2864) BglII (12) MfeI - MunI (161) Bpu10I (180) Bsp68I - BtuMI - NruI - RruI (208) MluI (228) AhlI - BcuI - SpeI (249) FauNDI - NdeI (484) BstSNI - Eco105I - SnaBI (590) Ecl136II - Eco53kI - EcoICRI (816) Psp124BI - SacI - SstI (818) AflII - BfrI - BspTI - Bst98I - BstAFI - MspCI - Vha464I (908) HindIII (911) Acc65I - Asp718I (1012) KpnI (1016) AxyI - Bse21I - Bsu36I - Eco81I (1017) BamHI (1021) EcoRI (1036) Eco32I - EcoRV (1048) CciNI - NotI (1063) PaeR7I - PspXI - Sfr274I - SlaI - XhoI (1069) XbaI (1075) Bsp120I - DraII - EcoO109I - PspOMI (1081) ApaI (1085) BbsI - BpiI - BpuAI - BstV2I (1301) AdeI - DraIII (1615) CsiI - MabI - SexAI * (1905) BseRI (2134) AatI - Eco147I - PceI - SseBI - StuI (2137) AspA2I - AvrII - BlnI - XmaJI (2138) Cfr9I - TspMI - XmaI - XmaCI (2159) SmaI (2161) BsaBI * - Bse8I - BseJI * - MamI * (2207) KasI - SspDI (2347) Mly113I - NarI (2348) DinI - EgeI - EheI - SfoI (2349) BbeI - PluTI (2351) BalI - MlsI - MluNI - MscI - Msp20I (2430) AspI - PflFI - PsyI - Tth111I (2466) BsePI - BssHII - PauI - PteI (2745)