Resources
Plasmid Files

pOSIP-CO

Prokaryotic one-step cloning and chromosomal integration vector encoding a chloramphenicol resistance marker and the phage 186 integrase.

 
To see this sequence with restriction sites, features, and translations, please download
 SnapGene or the free  SnapGene Viewer.

pOSIP-CO.dna
Map and Sequence File:    Download    Open   
Download Free Trial Get SnapGene Viewer


Acc65I - Asp718I (13) BsgI (5577) AspI - PflFI - PsyI - Tth111I (5563) PfoI (5460) BbvCI (5227) BseRI (5215) BstSNI - Eco105I - SnaBI (4356) SalI (4271) Acc113I - BmcAI - ScaI - ZrmI (4120) PasI (3935) TaqII (3927) BpmI - GsuI (3825) AccIII - Aor13HI - BseAI - Bsp13I - BspEI - Kpn2I - MroI (3699) PvuII (3603) AdeI - DraIII (3360) FspAI (3213) KpnI (17) BamHI (22) BsePI - BssHII - PauI - PteI (70) Bsp1407I - BsrGI - BstAUI - SspBI (198) SrfI (225) BsaI - Bso31I - BspTNI - Eco31I (363) BglII (469) BciVI - BfuI (923) AhlI - BcuI - SpeI (1126) PstI (1144) KasI - SspDI (1164) Mly113I - NarI (1165) DinI - EgeI - EheI - SfoI (1166) BbeI - PluTI (1168) AsuII - Bpu14I - Bsp119I - BspT104I - BstBI - Csp45I - NspV - SfuI (1234) MfeI - MunI (1239) PacI (1340) AgeI - AsiGI - BshTI - CspAI - PinAI (1343) Bsp120I - PspOMI (1349) ApaI (1353) BspHI - CciI - PagI - RcaI (1355) ZraI (1379) AatII (1381) AspA2I - AvrII - BlnI - XmaJI (1418) Bst6I - Eam1104I - EarI - Ksp632I (1442) BstAPI (1965) BoxI - BstPAI - PshAI (2090) AflIII - MluI (2240) AfeI - Aor51HI - Eco47III (2473) Bsp68I - BtuMI - NruI - RruI (2921)