Resources
Plasmid Files

pAc5.1/V5-His C

Vector for constitutive expression of C-terminally V5-6xHis-tagged proteins in insect cells. For other reading frames, use pAc5.1/V5‑His A or pAc5.1/V5‑His B.

To see this sequence with restriction sites, features, and translations, please download
 SnapGene or the free  SnapGene Viewer.

pAc5.1 V5-His C.dna
Map and Sequence File:    Download    Open   
Sequence Author:  Thermo Fisher (Invitrogen)
Download Free Trial Get SnapGene Viewer


Acc113I - BmcAI - ScaI - ZrmI (4865) NmeAIII (4533) AhdI - AspEI - BmeRI - DriI - Eam1105I (4385) AasI - DrdI - DseDI (3600) Acc36I - BfuAI - BspMI - BveI (3442) BoxI - BstPAI - PshAI (3104) SalI (3039) BstHPI - HpaI - KspAI (2931) BamHI (2796) BanII - Eco24I - EcoT38I - FriOI - Psp124BI - SacI - SstI (2775) Ecl136II - Eco53kI - EcoICRI (2773) AatI - Eco147I - PceI - SseBI - StuI (2767) MssI - PmeI (2731) AgeI - AsiGI - BshTI - CspAI - PinAI (2701) MluI (2695) BglII (132) AccB7I * - PflMI * - Van91I * (383) AsiSI - RgaI - SfaAI - SgfI (391) Cfr9I - TspMI - XmaI - XmaCI (425) SmaI (427) BbvCI (502) BsiWI - Pfl23II - PspLI (1096) BbuI - PaeI - SphI (1105) KasI - SspDI (1388) Mly113I - NarI (1389) DinI - EgeI - EheI - SfoI (1390) BbeI - PluTI (1392) EcoT22I - Mph1103I - NsiI - Zsp2I (1406) BanIII - Bsa29I - BseCI - BshVI - BspDI - BspXI - Bsu15I - BsuTUI - ClaI (1708) AflII - BfrI - BspTI - Bst98I - BstAFI - MspCI - Vha464I (1934) FauNDI - NdeI (2120) PpuMI - Psp5II - PspPPI (2257) Bsp19I - BssT1I - BstDSI - BtgI - Eco130I - EcoT14I - ErhI - NcoI - StyI (2261) BlpI - Bpu1102I - Bsp1720I - CelII (2439) Acc65I - Asp718I (2579) KpnI (2583) EcoRI (2603) Eco32I - EcoRV (2615) CciNI - NotI (2630) PaeR7I - PspXI - Sfr274I - SlaI - XhoI (2636) BstEII - BstPI - Eco91I - EcoO65I - PspEI (2641) AsuII - Bpu14I - Bsp119I - BspT104I - BstBI - Csp45I - NspV - SfuI (2651)