Resources
Plasmid Files

pCMV-Tag 5B

Mammalian expression vector for tagging proteins with a C-terminal Myc epitope. For other reading frames, use pCMV‑Tag 5A or pCMV‑Tag 5C.

To see this sequence with restriction sites, features, and translations, please download
 SnapGene or the free  SnapGene Viewer.

pCMV-Tag 5B.dna
Map and Sequence File:    Download    Open   
Sequence Author:  Agilent Technologies
Download Free Trial Get SnapGene Viewer


BspLU11I - PciI - PscI (4271) Alw44I - ApaLI - VneI (3957) BsaI - Bso31I - BspTNI - Eco31I (3342) PfoI (3128) AsuII - Bpu14I - Bsp119I - BspT104I - BstBI - Csp45I - NspV - SfuI (3035) CpoI - CspI - RsrII - Rsr2I (2869) Bse3DI - BseMI - BsrDI (2586) AspI - PflFI - PsyI - Tth111I (2471) BalI - MlsI - MluNI - MscI - Msp20I (2435) BbeI - PluTI (2356) DinI - EgeI - EheI - SfoI (2354) Mly113I - NarI (2353) KasI - SspDI (2352) AatI - Eco147I - PceI - SseBI - StuI (2174) FauNDI - NdeI (240) BstSNI - Eco105I - SnaBI (346) AsuNHI - NheI (597) BmtI - BspOI (601) Ecl136II - Eco53kI - EcoICRI (653) Psp124BI - SacI - SstI (655) AleI - OliI (661) Cfr42I - KspI - SacII - Sfr303I - SgrBI - SstII (662) BstXI (663) CciNI - NotI (668) SrfI (682) BamHI (687) PstI (703) EcoRI (705) Eco32I - EcoRV (713) HindIII (717) SalI (732) AccI - FblI - XmiI (733) PaeR7I - PspXI - Sfr274I - SlaI - XhoI (739) Bst6I - Eam1104I - EarI - Ksp632I (755) Bsp120I - PspOMI (774) ApaI (778) BpvUI - Ple19I - PvuI (856) BclI * - FbaI * - Ksp22I * (1010) MfeI - MunI (1103) BstHPI - HpaI - KspAI (1116) Bts α I (1192) MluI (1239) AdeI - DraIII (1469) SfiI (2128) BseRI (2171)