Resources
Plasmid Files

pcDNA™3.1/V5-His A

Mammalian vector for expressing C-terminally V5- and 6xHis-tagged proteins. For other reading frames, use pcDNA™3.1/V5‑His B or pcDNA™3.1/V5‑His C.

To see this sequence with restriction sites, features, and translations, please download
 SnapGene or the free  SnapGene Viewer.

pcDNA3.1 V5-His A.dna
Map and Sequence File:    Download    Open   
Sequence Author:  Thermo Fisher (Invitrogen)
Download Free Trial Get SnapGene Viewer


SgrDI (5500) SspI (5383) Acc113I - BmcAI - ScaI - ZrmI (5059) BpvUI - Ple19I - PvuI (4949) AhdI - AspEI - BmeRI - DriI - Eam1105I (4579) BspLU11I - PciI - PscI (3686) BssNAI - Bst1107I - BstZ17I (3307) BsaMI - BsmI - Mva1269I - PctI (3255) PfoI (3110) CpoI - CspI - RsrII - Rsr2I (2849) BglII (12) MfeI - MunI (161) Bpu10I (180) FauNDI - NdeI (484) BstSNI - Eco105I - SnaBI (590) HindIII (902) Acc65I - Asp718I (908) KpnI (912) BamHI (920) EcoRI (943) Eco32I - EcoRV (955) CciNI - NotI (970) PaeR7I - PspXI - Sfr274I - SlaI - XhoI (976) XbaI (982) Bsp120I - PspOMI (988) ApaI (992) AsuII - Bpu14I - Bsp119I - BspT104I - BstBI - Csp45I - NspV - SfuI (995) AgeI - AsiGI - BshTI - CspAI - PinAI (1045) MssI - PmeI (1075) BbsI - BpiI - BpuAI - BstV2I (1286) AdeI - DraIII (1600) CsiI - MabI - SexAI * (1890) AatI - Eco147I - PceI - SseBI - StuI (2122) AspA2I - AvrII - BlnI - XmaJI (2123) Cfr9I - TspMI - XmaI - XmaCI (2144) SmaI (2146) BsaBI * - Bse8I - BseJI * - MamI * (2192) KasI - SspDI (2332) Mly113I - NarI (2333) DinI - EgeI - EheI - SfoI (2334) BbeI - PluTI (2336) BalI - MlsI - MluNI - MscI - Msp20I (2415) AspI - PflFI - PsyI - Tth111I (2451) BsePI - BssHII - PauI - PteI (2730)