Resources
Plasmid Files

pAMP10

Bacterial vector for inducible expression of a cloned cDNA. For an MCS with a NotI site, use pAMP1.

To see this sequence with restriction sites, features, and translations, please download
 SnapGene or the free  SnapGene Viewer.

pAMP10.dna
Map and Sequence File:    Download    Open   
Sequence Author:  I.M.A.G.E. Consortium
Download Free Trial Get SnapGene Viewer


ZraI (193) AdeI - DraIII (3890) AanI - PsiI (3762) Asp700I - MroXI - PdmI - XmnI (3346) Acc113I - BmcAI - ScaI - ZrmI (3227) TatI (3225) BsaI - Bso31I - BspTNI - Eco31I (2808) AhdI - AspEI - BmeRI - DriI - Eam1105I (2747) AlwNI - CaiI (2270) AatII (195) BbuI - PaeI - SphI (201) MluI (203) BsiWI - Pfl23II - PspLI (206) BstSNI - Eco105I - SnaBI (210) HindIII (213) BamHI (219) XbaI (225) FseI - RigI (238) SalI (266) AccI - FblI - XmiI (267) Ama87I - AvaI - BsiHKCI - BsoBI - Cfr9I - Eco88I - TspMI - XmaI - XmaCI (271) BmeT110I (272) SmaI (273) EcoRI (276) AccIII - Aor13HI - BseAI - Bsp13I - BspEI - Kpn2I - MroI (280) CpoI - CspI - RsrII - Rsr2I (283) AgeI - AsiGI - BshTI - CspAI - PinAI (285) Acc65I - Asp718I (288) KpnI (292) PstI - SbfI - SdaI - Sse8387I (297) Acc36I - BfuAI - BspMI - BveI (300) KasI - SspDI (565) Mly113I - NarI * (566) DinI - EgeI - EheI - SfoI (567) BbeI - PluTI (569) BsmBI - Esp3I (589) Eco32I - EcoRV (758) Bsp120I - PspOMI (997) ApaI (1001) BstEII - BstPI - Eco91I - EcoO65I - PspEI (1022) BclI * - FbaI * - Ksp22I * (1190) AccB7I - PflMI - Van91I (1629) MauBI (1661) BspLU11I - PciI - PscI (1854)