Resources
Plasmid Files

pCAMBIA0305.1

Agrobacterium binary vector for plant transformation, with kanamycin-resistance and GUSPlus™ genes.

To see this sequence with restriction sites, features, and translations, please download
 SnapGene or the free  SnapGene Viewer.

pCAMBIA0305.1.dna
Map and Sequence File:    Download    Open   
Sequence Author:  Cambia
Download Free Trial Get SnapGene Viewer


NcoI (0) PshAI (9463) PvuII (8995) HindIII (8900) PstI - SbfI (8892) SalI (8882) XbaI (8876) BamHI (8870) SmaI (8867) KpnI - TspMI - XmaI (8865) Acc65I (8861) BanII - SacI (8859) Eco53kI (8857) EcoRI (8849) AseI (8724) SacII (8392) PsiI (8264) BpmI (7937) BlpI (7788) BstZ17I (6451) MreI - SgrAI (6249) AgeI (5961) EcoNI (5780) BglII (7) SpeI (216) BstBI (556) BsrGI (652) StuI (730) SnaBI (769) AleI (1554) ZraI (1610) AatII (1612) MluI (1696) DraIII (1835) AfeI (1989) PmlI (2048) BstEII (2058) AflII (2109) MauBI (2304) PasI (3797) AclI (4391)